درباره ما

با سیستم ترجمه من آشنا شوید

در زمستان 1397 بنا به نیاز تعدادی مترجم که برای پروژه ای نیاز داشتیم اقدام به آگهی و مصاحبه با داوطلبان مختلف کردیم و به روش سنتی شروع به کار و ارسال مطلب و دریافت ترجمه کردیم ولی باتوجه به انجام سنتی این روند وقت زیادی بابت گردش کار و محاسبه حقوق پرداختی گرفته می شد پس تصمیم گرفتیم از سیستمی نرم افزاری برای ارتباط با مترجمین و گردش کار استفاده کنیم که سیستم ترجمه من شکل گرفت و بدین صورت با کمک تکنولوژی و اتوماسیون توانستیم با تعداد بیشتری مترجم همکاری کنیم و با وجود روال های دقیق نرم افزاری امور برای ما و مترجمین بسیار سریعتر و ساده تر و شفاف تر صورت می گرفت این سیستم را به عنوان یک روش کسب درآمد طراحی کردیم تا تعداد بیشتری از متقاضیان بتوانند در پروژه ما مشارکت کنند و جنبه کارآفرینی پیدا کند و حاصل این روند ترجمه من شد که درحال حاضر پیش روی شما است.

خوشحال می شویم بخشی از خلاصه فعالیت ما را در آمار زیر مشاهده کنید

437

مترجم عضو

1074

مطلب ترجمه شده

56

تعداد واریز انجام شده